Xvideos.com

Tag Archives: behawiorysta psi warszawa

Behawiorysta psi warszawa

Perfekcjonista usilnie dąży do jak najściślejszego przestrzegania powszechnie obowiązujących norm. Pragnie być dokładnie taki, jak przewiduje to szablon charakteru, nie zależy mu na rozwoju własnej osoby w zgodzie z zainteresowaniami i skłonnościami. Normie składa w ofierze swoją indywidualność, nie uważając zresztą tego za ofiarę. Odpowiadać normom – to zaszczytny cel, a droga do tego celu prowadzi przez samowychowanie. Posiadanie charakteru ogólnie aprobowanego zapewnia jednostce poczucie bezpieczeństwa. Norma wytycza kierunek postępowania – trzymanie się tego drogowskazu jest gwarancją pomyślnego życia. Zapłatą za to jest utrata własnej indywidualności, ale nagroda jest cenna – nie odczuwa się lęku. Norma charakteru ulega internalizacji, staje się więc normą własną, subiektywną, utrwaloną. System wartości narzuconych, wartości o wadze niepodważalnych autorytetów, hamuje niezależny proces kształtowania dojrzałej osobowości, parafrazując słowa Paula Tillicha. Postępowanie według norm nie jest odbierane przez jednostkę jako przymus, który zadaje gwałt jej indywidualności i czyni ją przedmiotem cudzej manipulacji. Wprost przeciwnie: nierzadko obserwuje się wręcz nałogowe uzależnienie od norm, swoistą normomanię o zabarwieniu masochistycznym: „Chwała wszystkiemu, co czyni twardym”. Do odrzucenia własnej indywidualności i dobrowolnego przywdziania pancerza standardowego charakteru nieodzowna jest masochistyczna żądza samozniewolenia.

error: Content is protected !!