Fałszywe przykazania są reakcjami alarmowymi

Obrona daje chwilowe poczucie odprężenia redukującego lęk, ale jednocześnie powstaje niebezpieczeństwo, że człowiek zacznie stosować daną technikę coraz częściej i częściej, aż technika ta przerodzi się w stały sposób reagowania. W drugim rozdziale były omawiane następujące mechanizmy obronne: identyfikacja, wypieranie, projekcja, tworzenie objawów, przeniesienie, sublimacja, reakcje upozorowane, unikanie, racjonalizacja, znieczulanie, odgradzanie się, ucieczka w bezsilność, kreowanie ról i opancerzanie uczuć. W ścisłym związku z mechanizmami obronnymi występują fałszywe przykazania społeczne, pełniące rolę postaw myślowych, życiowej filozofii, która gwarantuje życie pomyślne i szczęśliwe i, w miarę możności, pozwala uniknąć porażek. Przykazania uzyskują wsparcie ze strony mechanizmów obronnych; ich działanie likwiduje lęk wówczas, gdy dotychczasowy fałszywy sposób myślenia zostaje zakwestionowany. Na czym polega wspierająca rola mechanizmów obronnych wobec fałszywych przykazań społecznych, zostanie poniżej pokrótce omówione.

Cześć, mam na imię Barbara i jestem osobą, która dąży coraz wyżej w szczeblach kariery. Na tym blogu chciałabym Wam pokazać jak ważna jest edukacja i udzielić wam pewnych wskazówek co do rozwoju waszej kariery
error: Content is protected !!