Alternatywy

Obecny system wychowania i oświaty musi ulec zmianie. Rodzice muszą być przygotowywani do pełnienia roli wychowawców. Inne instancje wychowawcze, między innymi szkoły wszelkiego rodzaju, również wymagają radykalnych zmian: likwidacji ocen i reorientacji podejścia do nauki i osiągnięć. Psychologia musi wejść na stałe do programu nauczania, a poszczególne przedmioty szkolne powinny ze sobą korespondować. Należy uczyć odpowiednio do indywidualnego stopnia rozwoju i dojrzałości dziecka, uczyć dla zdobycia autentycznej wiedzy, a nie w celu odbębnienia regulaminowego pensum, wykonania klasowego zadania czy uzyskania oceny na świadectwie. Program kształcenia nauczycieli powinien być poszerzony o elementy wiedzy psychologicznej i socjologicznej. Nauczyciele muszą zrezygnować ze stosowania nagród lub kar (jak na razie przeważają kary), gdyż ich zadaniem jest pomagać i wspierać, prezentować i inspirować oraz być otwartym na inspiracje. Koniec z psychoterrorem klasy szkolnej.

Cześć, mam na imię Barbara i jestem osobą, która dąży coraz wyżej w szczeblach kariery. Na tym blogu chciałabym Wam pokazać jak ważna jest edukacja i udzielić wam pewnych wskazówek co do rozwoju waszej kariery
error: Content is protected !!